ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
กิจกรรมโรงพยาบาล

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รับมอบเงินบริจาค เพื่องานฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งต่อความสุขให้กับคนพิเศษที่ต้องการโอกาส

.........

22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 25,000.-บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากคุณปิยะ  แก้วสมจันทร์ ผู้จัดการบริษัทบี.เอ็น.ฟาร์ม จำกัด และคุณบุษรา  ปานสิงห์ ครัวย่าเข็ม วัฒนานคร มอบเงินบริจาค เพื่องานฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำ (ร้านแสนดีคลับ) สำหรับผู้ป่วย และคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการสติปัญญา และออทิสติก ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

อ่านเพื่มเติม ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

ร่วมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

1 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมชุมชน

เตรียมชุมชน

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

1 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

ร่วมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน

2 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

สาระน่ารู้

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย)

2 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)

3 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

3 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...