"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศ : พฤ. 14 มี.ค. 67
"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับ "ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม..
ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
ประกาศ : พฤ. 14 มี.ค. 67
ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม..
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6
ประกาศ : พฤ. 7 มี.ค. 67
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม..
ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน
ประกาศ : พฤ. 7 มี.ค. 67
ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน

ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดจันทบุรีรอบที่ 1/2567

อ่านเพิ่มเติม..
การฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
ประกาศ : ศ. 16 ก.พ. 67
การฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการบันทึกข้อมูลและทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6

อ่านเพิ่มเติม..
ตู้เติมรัก ปันสุข
ประกาศ : พ. 14 ก.พ. 67
ตู้เติมรัก ปันสุข

ทุกท่านสามารถ หยิบ และเติมได้เพื่อแบ่งปัน สร้างสุข เติมรัก โอบอุ้มสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม..
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง