ข้อมูลผู้อำนวยการ

นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ

ชื่อเล่น : ผอ.โต้ง

วันเกิด : จันทร์ 16 มีนาคม 2524
วันที่ดำรงตำแหน่ง : จันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
Note
--
ติดต่อเรา