"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับ "ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต" ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดี
กับบุคลากรของโรงพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

"ข้าราชการดีเด่น กรมสุขภาพจิต"

ประจำปี พ.ศ. 2566
ด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 14 มี.ค. 67 (4 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง