ประกาศรายชื่อพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย)

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศชาย ) จำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 9 พ.ย. 66 (7 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง