สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566

“Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566

“Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” โดยกิจกรรมประกอบด้วย ชุดนิทรรศการ และการให้ความรู้เรื่ืองการปฐมพยาบาลทางใจ โดยใช้หลัก 3ส และการผ่อนคลายด้วยเครื่อง วีอาร์ (VR) การ “คลายเครียด” ด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้าสำหรับผู้รับบริการเพื่อการผ่อนคลาย โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ บุคลากรโรงพยาบาล และผู้รับบริการ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566

#เพื่อนแท้มีทุกที่_เพื่อนดีดูแลใจ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 3 พ.ย. 66 (7 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง