รับสมัคร เจ้าพนักงานธรุการ ชาย-หญิง อย่างละ  1 อัตรา

รับสมัคร เจ้าพนักงานธรุการ ชาย-หญิง อย่างละ  1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ ชาย-หญิง อย่างละ  1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ ชาย-หญิง อย่างละ  1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
>> มีสัญชาติไทย
 >> อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
>> ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
>> ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
>> ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง(ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
>> ได้รับประกาศนียบัตรหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดวว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-25 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พ. 10 ก.ค. 67 (1 สัปดาห์ที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง