ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศกรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยา Unit dose จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : คลิกที่นี่

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 3 พ.ค. 67 (2 เดือนที่แล้ว)